mandag 4. mars 2013

Samandrag? :)

Hoi, her var det lenge sidan!
Spørst om kvardagen innhentar "aleinemora" og blogginga har vorte siste prioritet ja. Så prøver me litt igjen, og så ser me korleis det går. Sjølv om det ikkje har vorte produsert så mange orda på denne sida har det vorte produsert ein del masker i den verkelege verda. Det har også vorte veranda og platting og steinmur - og ny plate!

Her er nokre små eksempel:

Veranda og platting - ja, sjølvsnikra med god hjelp av pappa!


Steinmur - mura heilt sjølv :) 


Diverse strikkaplagg

Og Cd-produksjonen:
Til himmels - med gangar og pols


Her kan du lese meir om produksjonen vår:
http://www.folkemusikk.no/til-himmels-med-gangar-og-pols.5142171-137125.html

Her kan du høyre på plata:
http://wimp.no/wweb/album/?album=18236632

Og om du vil kjøpe plata så sender du ein epost til meg:
Ingunn.s.lie (at) gmail.com