søndag 26. juni 2011

Kyrkjeenglar

Eg fann eg fann... På tavla utanfor kyrkja har det henge ein engel etter ei familiegudsteneste i haust. Den var så veldig fin, og hadde ei nydeleg bibelvers skrivi på magen. Etter å ha vore teke ned ei stund hadde det for nokre veker sidan kome opp att ein ny engel, denne gongen med velsigninga på seg. Nydeleg kyrkjeengel dette - til nokon som kanskje treng velsigninga der ute i natta ved kyrkja...


Eg vil nok ein gong seie TAKK til alle som vågar å vere kvardagsenglar, enten dei veit det eller ikkje!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar